Slideshow image

Vīzija, misija un vērtības

Vīzija

Būt labākajam un plašākajam interneta resursam Latvijā, kas piedāvā un nodrošina informāciju par Audi sporta automašīnām.

Misija

Popularizēt Audi sporta automašīnas kā stabilu vērtību. Apvienot šo automašīnu īpašniekus, kā arī nodrošināt zināšanu un viedokļu apmaiņu. Piedāvāt daudzveidīgu un lietderīgu informāciju par šiem modeļiem.

Vērtības

Par savām galvenajām vērtībām audiScars.lv uzskata godīgumu un cieņu pret cilvēkiem. audiScars.lv tic atklātības, uzticības, profesionālisma un komandas darba būtiskajai nozīmei. audiScars.lv atbalsta entuziasmu, iniciatīvu un jaunradi. audiScars.lv augstu vērtē AUDI AG filozofiju un principus.

  • audiScars.lv Facebook